תיירות כמנוע לשיתוף פעולה

“דרך התקוה והשלום” מקדמת שיתוף פעולה ושגשוג אזורי בין הכפר הפלסטיני חוסאן ליישוב צור הדסה על ידי הנגשת אוצרות הטבע המצויות בתחומי הכפר – מעיינות, מערות נטיפים ועוד – בפני הציבור הישראלי הרחב.